Bliv medlem af Beboerforeningen

Bliv medlem af Beboerforeningen  – vi har brug for dig, ligesom du har brug for et dejligt forsamlingshus og en aktiv Beboerforening!

Hevring Beboerforening står for forsamlingshuset; bestyrelsen arbejder alle ulønnet og med højt humør! Formålet er at styrke sammenhold i vores lille by.

– Som medlem støtter du byen og Hevrings aktive beboerforening.

Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der er fyldt 18 år og bosiddende i, eller med tilknytning til, Hevring by.
Medlemskabet gælder alle voksne i husstanden.