Hevring beboerforening blev oprettet  på den stiftende generalforsamling i 1995.

Det er mange år siden og der er sket meget siden, men kendetegnet for beboerforeningen er stadig det samme: ildsjæle der vil gøre en forskel i vores lille samfund.

Foreningens formål er at lave arrangementer der styrker sammenholdet   mellem Hevrings beboere, ved at afholde forskellige arrangementer og sammenkomster, og at varetage byens interesser.

Nogle af de faste, tilbagevendende aktiviteter er sankthansaften, juletræsfest for byens børn, høstfest, fastelavnsfest og fællesspisning I forsamlingshuset.
Hvert år forsøger vi at tilbyde nye arrangementer, men indimellem løber vi tør for ideer. Derfor vil vi opfordre alle, der har gode ideer til aktiviteter, der kan være med til at styrke fællesskabet, til at kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsen har valgt at forsøge at højne brugernes mulighed for indflydelse, hvorfor vi vil offentliggøre datoer for bestyrelsesmøder med så god tids varsel som det er muligt.
Man kan derfor kontakte bestyrelsen såfremt man har punkter man ønsker behandlet på mødet. Hvis man er i tvivl om hvem der har det pgl. Ansvarsområde, skriver man blot til Ragnar, der vil foranledige at emnet bliver bragt videre. Vi vil sørge for at de indkomne emner bliver behørigt behandlet og at vedkomne der har anmodet om at emnet bliver bragt op, holdes orienteret.

Hevring beboerforening er på facebook, her kan du følge med I hvad der sker I byen og læse om kommende arrangementer.

Hevring beboerforening – Facebookgruppe