Hevringlejren, som er et militært øvelsesterræn, ligger imellem byen og vandet og det er muligt at gå en tur derud i de aktivitets fri perioder.
Se informationstavle ved indgangen.

Hevring Skydeterræn kan føres tilbage til 1939, hvor det var et centralt øvelsesområde for garnisonerne i Randers, Viborg og Århus på et areal, der blev købt af fra Hevringholm. I 1941 erhvervedes den resterende del fra gårde og ejendomme i Hevring. I 1942 overtog tyskerne skydeterrænet og anlagde en primitiv lejr, der i 1945-46 fungerede som flygtningelejr for tyske familier. I 1947 blev den nuværende lejr bygget, og efter en gennemgribende modernisering gennem de sidste 10-12 år, fremstår lejren nu med sine smukke røde bygninger, som en velholdt enhed med gode indkvarteringsfaciliteter.

Hevring Skydeterræn er i dag på 438 ha med en meget afvekslende natur fra Hevring å over hede- og klitarealer til kysten med udsigt til en ny ø, der over de sidste årtier er skudt op fra St. Sjørup Strand til Lystrup Strand. I skydeterrænet er der et meget rigt dyreliv, der er en fast bestand af rå- og kronvildt, oddere, grævling, mårhund, ræve, harer m.v. Fugleliv er der også meget af fra isfugl, nattergal, gøg, mange sangfugle, vadefugle og rovfugle. I skydeterrænet er der registreret over 700 forskellige planter, bl.a. mange sjældne arter, der normalt ikke findes i Østjylland. Her kan nævnes guldblomme, skorsoner, forskellige gøgeurter og den smukke blå klokkeensian. Flere af disse arter er også en forudsætning for udklækningen af sjældne sommerfugle som f.eks. den lille smukke blåfugl, der går fra æg til larve i klokke-ensianens stængel og føres ned i en myretue, hvor den fra puppe bliver til en smuk sommerfugl.