Velkommen til Hevring Beboerforenings hjemmeside

Foreningens hjemmesides primære formål er at fungere som et arkiv med informationer, der er nyttige for os beboere: Referater fra generalforsamlinger, vedtægter, osv.

Et andet formål er at præsentere Hevring by, forsamlingshuset, Ishuset, Hevringlejren og alle vores aktiviteter f.eks. for folk der overvejer at købe et hus her. Er du ved at sælge dit hus, kan du med fordel oplyse linket her til siden i dit salgsmateriale.

Sig endelig til hvis du har kommentarer til indholdet af hjemmesiden eller forslag til forbedringer. Forslag, billeder og konstruktiv kritik er altid meget velkomne og skal sendes til admin@hevring.dk

Kommende begivenheder

Generalforsamling

Hevring Beboerforenings støtteforening                                                                  8. januar 2023

(Ishuset)

Hej alle

Der indkaldes herved til ordinær  generalforsamling , tirsdag, den  21 februar  2023 i forsamlingshuset kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Godkendelse af det reviderede regnskab

Indkomne forslag

Valg:

Kasserer:  På valg er Jan Bak Nielsen og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Ania Skifter og Henrik Boje

Poul T. Hansen er på valg som suppleant

Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til formand eller kasserer  senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Sammen skaber vi det bedste sted at bo…