Formand
Ragnar Rypestøl

Voer Færgevej 36
8950 Ørsted
Tlf. 40 14 28 68
formand@hevring.dk

Næstformand
Poul Tagholm

Tlf. 29 10 51 97
tagholm@gmail.com

Kasserer
Gitte Nielsen 

Voer færgevej 48B
8950 Ørsted
Tlf. 30 11 41 10
kasserer@hevring.dk

Medlem
Anne Lise Jørgensen

Tlf. 23 96 60 47
svejo@outlook.dk

Medlem
Hanne Pedersen

Tlf. 29 88 86 45
hannehevring@gmail.com

Suppleant
Betina Skeel Jakobsen

Tlf. 61 60 91 41
bsj@carelink.dk

Suppleant
Diana 
Christensen

Revisor
Peter Hviid
Tlf. 42 50 86 33

Revisor
Bent Jensen
Tlf. 30 54 69 09

Revisorsupleant
Lasse Eriksen
Tlf. 40 37 13 30