Formand
Ragnar Rypestøl

Hevringvej 22
8950 Ørsted
Tlf. 40 14 28 68
formand@hevring.dk

Næstformand
Kristel Herholdt Boje

Voer Færgevej 42
8950 Ørsted
Tlf. 29 10 51 97
kristeloghenrik@gmail.com

Kasserer
Gitte Nielsen 

Voer færgevej 48B
8950 Ørsted
Tlf. 30 11 41 10
kasserer@hevring.dk

Menigt medlem
Anne Lise Jørgensen

Hevring Møllevej 30
8950 Ørsted
Tlf. 23 96 60 47
svejo@outlook.dk

Suppleant
Poul Tagholm

Voer færgevej 18
8950 Ørsted
Tlf. 20 30 58 11
tagholm@gmail.com

 

Suppleant
Trine Bechgaard

Hevringvej 14
8950 Ørsted
Tlf. 26 12 78 76
kurt.bechgaard@gmail.com

Bestyrelsen har valgt at udpege medlemmerne til at have særlige ansvarsområder, dette for at sikre at de enkelte opgaver bliver løst tilfredsstilende, samt at gøre det nemmere for medlemmerne at rette henvendelse til den ansvarshavende.

Følgende ansvarsområder er fordelt:

Ragnar:
Kommunikation udatil, via mail o.a. indkaldelse til møder
Grønne områder
Fællesspisninger
Vin indkøb

Brian:
Legepladsansvarlig
It ansvarlig
Kasserer, fremlæggelse af den økonomiske situation til bestyrelsesmøderne.

Trine og Anne Lise:
Forsamlingshuset, rengøring, udlejning samt kontrol funktion i forhold til løbende vedligehold og øvrige praktiske opgaver.

Kristel:
Familiearrangementer, udarbejdelse af forslag herom, igangsættende.

Poul:
Bestyrelsens rep. Til eksterne udvalg, herunder Rougsø Fællesråd.