Generalforsamling 2022

22. marts 2022

Dagsorden for Hevring og omegns beboerforening

Offentliggjort den 20. februar 2022

Der indkaldes til generalforsamling i Hevring Beboerforening tirsdag d. 22/3-2022 kl. 20.00.

                 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen, På valg er: Ragnar Rypestøl, Poul T. Hansen og Diana Christensen.
 8. Valg af bestyrelsessuppleant: Gitte Jensen
 9. Valg af revisor Bent Ivan Jensen og Peter Hvid
 10. Valg af revisor suppleant
 11. Eventuelt 

Forslag til generalforsamlingen bedes være formanden Ragnar Rypestøl Voer Færgevej 36 8950 Ørsted i hænde senest 8  dage før Generalforsamlingen.

 

 

 

                                                             Bestyrelsen

 

Dagsorden for Hevring ishusforening

Offentliggjort den 20. februar 2022 

Hevring Beboerforenings støtteforening

(Ishuset)

Der indkaldes herved til ordinær  generalforsamling , tirsdag, den  22 marts  2022 i forsamlingshuset kl. 19.30 –   20.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg:
 • Formand:  På valg er Betina Jakobsen og 1 bestyrelsesmedlem på valg er Jette Nielsen
 • Poul T. Hansen er på valg som suppleant
 • Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til formand eller kasserer  senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen