Som lovet på generalforsamlingen i tirsdags, hermed tilrettet og godkendt budget for 2018 og takstblad for 2019.

Hilsen

Hevring Vandværk

Hevring Vandværk I/S

Takstblad for 2019.

Takstbladet er gældende efter godkendelse på vandværkets generalforsamling og godkendelse af kommunen.

Fast afgift pr. måler / familie                   700,00 kr. pr. år  + moms

Forbrug                                                     4,00 kr. pr. m3. + moms

Rykkergebyr                                         100,00 kr. pr. gang

Ekstraopgørelse                                     100,00 kr. pr. gang + moms

Ved lukning og genåbning af vand betales de

dokumenterede udgifter, dog minimum       500,00 kr. + moms

Afgift af ledningsført vand (6,18 + 0,19)          6,37 kr. pr. m3 + moms

Tilslutningsafgift     *                             5000,00 kr. pr. forbruger + moms

* Stikledningsbidrag : Alle omkostninger til materialer, arbejde og gravearbejde betales af grundejer

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 20.2.2018