Generalforsamling

/Generalforsamling
Generalforsamling 2018-02-07T21:54:02+00:00

Generalforsamling 2018

20. februar 2018

Dagsorden for Hevring og omegns beboerforening

Offentliggjort den 24. januar 2018

Tirsdag d. 20 Februar 2018 kl. 20.00.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen. Den samlede bestyrelse har valgt at genopstille
 8. Valg af bestyrelsessuppleant. Den samlede bestyrelse har valgt at genopstille
 9. Valg af 2 revisorer.
 10. Valg af revisorsuppleant

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder medlemmer der ønsker at opstille til valg skal være formanden Ragnar Rypestøl, Hevringvej 22, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

I samarbejde med ishusforeningen og vandværket vil der traditionen tro være en let anretning samt en øl/vand samt kaffe og the.

Bestyrelsen

Dagsorden for Hevring ishusforening

Offentliggjort den 13. februar 2018

Hevring Beboerforenings støtteforening

(Ishuset)

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag, den 20. februar 2018 i forsamlingshuset kl. 19.30 –  20.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg:
 6. Formand: På valg er Betina Jakobsen og 1 bestyrelsesmedlem på valg er Jette Nielsen
 7. Poul T. Hansen er på valg som suppleant
 8. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til formand Betina Jakobsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen